—п≥льна програма
 омпан≥€ ЂTЌ -BP  оммерсї ћ≥жнародний благод≥йний фонд Ђ”крањна 3000ї
UKR RUS ENG
ѕошук
Ќовини ѕро програму Ѕатькам ѕрофес≥оналам ƒит€чий конкурс ѕубл≥кац≥њ ¬≥дгуки  орисн≥ посиланн€  онтакти
‘отогалер刑отогалере€
‘отогалере€
 
ћ≥жнародний благод≥йний фонд Ђ”крањна 3000ї
 
¬≥д л≥карн≥ до л≥карн≥
 
ћузейний прост≥р ”крањни
 
ƒит€ча л≥карн€ майбутнього
 
”роки ≥стор≥њ
√оловна Ќовини ” ј« ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ» є553/2016

” ј« ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ» є553/2016

16 √рудн€ 2016 13:38

             

” ј« ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ» є553/2016

ѕро заходи, спр€мован≥ на забезпеченн€ додержанн€ прав ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю
« метою забезпеченн€ додержанн€ та реал≥зац≥њ прав ≥ свобод ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю в≥дпов≥дно до вимог  онвенц≥њ про права ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, а також засв≥дчуючи повагу до сили духу та г≥дност≥ цих людей, постановл€ю:

1.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, м≥сцевим органам виконавчоњ влади† забезпечити ≥з залученн€м громадських об'Їднань, €к≥ оп≥куютьс€ питанн€ми ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, проведенн€ до 1 червн€ 2017 року анал≥зу стану виконанн€ зобовТ€зань ”крањни за  онвенц≥Їю про права ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю та за результатами анал≥зу вжити додаткових заход≥в щодо актив≥зац≥њ роботи ≥з реал≥зац≥њ положень названоњ  онвенц≥њ.

2.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни прот€гом 2017 року:

1) п≥дготувати та внести в установленому пор€дку на розгл€д ¬ерховноњ –ади ”крањни законопроекти щодо:

особистого розгл€ду першими кер≥вниками державного органу, органу м≥сцевого самовр€дуванн€, п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ за€в (клопотань) учасник≥в антитерористичноњ операц≥њ, €к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док пораненн€, контуз≥њ, кал≥цтва або захворюванн€, одержаних п≥д час безпосередньоњ участ≥ в антитерористичн≥й операц≥њ, забезпеченн≥ њњ проведенн€, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичноњ операц≥њ у пер≥од њњ проведенн€;

можливост≥ забезпеченн€ медичним обслуговуванн€м у в≥йськових медичних закладах демоб≥л≥зованих учасник≥в антитерористичноњ операц≥њ, €к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док пораненн€, контуз≥њ, кал≥цтва або захворюванн€, одержаних п≥д час безпосередньоњ участ≥ в антитерористичн≥й операц≥њ, забезпеченн≥ њњ проведенн€, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичноњ операц≥њ у пер≥од њњ проведенн€;

наданн€ права вз€тт€ на соц≥альний квартирний обл≥к ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю з числа внутр≥шньо перем≥щених ос≥б за м≥сцем њх проживанн€;

компенсац≥њ особам з ≥нвал≥дн≥стю витрат на придбанн€ вироб≥в медичного призначенн€ або в≥дшкодуванн€ (у раз≥ безоплатного наданн€ вироб≥в медичного призначенн€ особам з ≥нвал≥дн≥стю) виробникам/постачальникам таких вироб≥в вартост≥ цих вироб≥в;

2) забезпечити в установленому пор€дку належне вир≥шенн€ питань ≥мунопроф≥лактики та захисту населенн€ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб, зокрема шл€хом розробленн€ в≥дпов≥дноњ державноњ ц≥льовоњ програми;

3) розробити та затвердити:

концепц≥ю створенн€ та розвитку системи послуг раннього втручанн€;

пор€дки орган≥зац≥њ ≥нклюзивного навчанн€ у дошк≥льних, позашк≥льних, профес≥йно-техн≥чних та вищих навчальних закладах, а також зм≥ни до пор€дку орган≥зац≥њ ≥нклюзивного навчанн€ у загальноосв≥тн≥х навчальних закладах, зокрема щодо перегл€ду наповнюваност≥ клас≥в з ≥нклюзивним навчанн€м та щодо наданн€ батькам можливост≥ зд≥йснювати супров≥д д≥тей з особливими потребами п≥д час навчанн€ в ≥нклюзивному клас≥;

4) забезпечити удосконаленн€ законодавства щодо:

пор€дку та умов встановленн€ ≥нвал≥дност≥, передбачивши можлив≥сть встановленн€ причинного звТ€зку ≥нвал≥дност≥ цив≥льних ос≥б з пораненн€м, контуз≥Їю або кал≥цтвом, одержаними ними внасл≥док бойових д≥й або вчиненого терористичного акту, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичноњ операц≥њ у пер≥од њњ проведенн€;

забезпеченн€ ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю виробами медичного призначенн€ з урахуванн€м ≥ндив≥дуальних потреб, зокрема, розширенн€ перел≥ку вироб≥в, на €к≥ вказана категор≥€ ос≥б маЇ право, та визначенн€ норматив≥в забезпеченн€ такими виробами;

д≥€льност≥ позаштатних (громадських) ≥нспектор≥в державного арх≥тектурно-буд≥вельного контролю, контролю у сфер≥ житлово-комунального господарства щодо врахуванн€ потреб ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю п≥д час проектуванн€, буд≥вництва, реконструкц≥њ та ремонту об'Їкт≥в громадського та цив≥льного призначенн€, благоустрою, транспортноњ ≥нфраструктури, дорожнього серв≥су ≥з залученн€м до такоњ д≥€льност≥ представник≥в громадських обТЇднань, €к≥ оп≥куютьс€ питанн€ми ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

5) вжити в установленому пор€дку заход≥в щодо:

оновленн€ перел≥ку техн≥чних та ≥нших засоб≥в реаб≥л≥тац≥њ дл€ ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, д≥тей з ≥нвал≥дн≥стю та ≥нших окремих категор≥й населенн€, зокрема ос≥б з порушенн€ми зору;

удосконаленн€ пор€дку поданн€ до орган≥в соц≥ального захисту населенн€ документ≥в, необх≥дних дл€ забезпеченн€ техн≥чними та ≥ншими засобами реаб≥л≥тац≥њ учасник≥в антитерористичноњ операц≥њ, €к≥ одержали пораненн€, контуз≥ю, кал≥цтво або захворюванн€ п≥д час участ≥ в антитерористичн≥й операц≥њ, забезпеченн≥ њњ проведенн€, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичноњ операц≥њ у пер≥од њњ проведенн€, та €к≥ перебувають на л≥куванн≥ у в≥йськово-медичних закладах, госп≥тал€х ветеран≥в в≥йни, зокрема передбачивши можлив≥сть забезпеченн€ таких ос≥б засобами реаб≥л≥тац≥њ за зверненн€м кер≥вника медичного закладу, де перебуваЇ на л≥куванн≥ така особа;

належного ф≥нансуванн€ з державного бюджету розвитку обТЇкт≥в «ах≥дного реаб≥л≥тац≥йно-спортивного центру, буд≥вництва обТЇкт≥в ¬сеукрањнського реаб≥л≥тац≥йно-в≥дновлювального спортивного центру Ќац≥онального ком≥тету спорту ≥нвал≥д≥в ”крањни, а також залученн€ в установленому пор€дку на вказан≥ ц≥л≥ м≥жнародноњ техн≥чноњ допомоги;

6) вир≥шити в установленому пор€дку питанн€ щодо наданн€ д≥т€м з ≥нвал≥дн≥стю Ц учасникам ф≥нальних змагань щор≥чноњ ¬сеукрањнськоњ спартак≥ади Ђѕов≥р у себеї Ц безоплатних пут≥вок до державного п≥дприЇмства Ђ”крањнський дит€чий центр Ђћолода гвард≥€ї на в≥дпов≥дну тематичну зм≥ну;

7) опрацювати в установленому пор€дку питанн€ щодо:

можливост≥ продовженн€ в≥йськовоњ служби за контрактом в≥йськовослужбовц€ми з числа громад€н ”крањни (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби), €к≥ не дос€гли граничного в≥ку перебуванн€ в≥йськовослужбовц≥в у запас≥ та €к≥ п≥д час проходженн€ в≥йськовоњ служби були визнан≥ особами з ≥нвал≥дн≥стю, у раз≥ ви€вленн€ бажанн€ продовжувати в≥йськову службу;

визначенн€ пор€дку взаЇмод≥њ в≥йськових ком≥сар≥ат≥в ≥ центр≥в зайн€тост≥ державноњ служби зайн€тост≥ стосовно наданн€ допомоги у працевлаштуванн≥ учасникам антитерористичноњ операц≥њ, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби, з числа ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

запровадженн€ особистоњ картки обл≥ку наданн€ нев≥дкладноњ допомоги при пораненн≥, контуз≥њ, кал≥цтв≥ та/або захворюванн≥ ≥з зазначенн€м њх† причин дл€ в≥йськовослужбовц≥в «бройних —ил ”крањни та ≥нших утворених в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань, правоохоронних орган≥в, €к≥ беруть участь в антитерористичн≥й операц≥њ, забезпеченн≥ њњ проведенн€;

визначенн€ механ≥зм≥в ≥ джерел ф≥нансуванн€ безоплатного д≥агностуванн€ ≥нфекц≥йних захворювань в учасник≥в антитерористичноњ операц≥њ з числа ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

запровадженн€ ефективного механ≥зму визначенн€ результат≥в виконанн€ роботодавц€ми нормативу робочих м≥сць дл€ забезпеченн€ працевлаштуванн€ ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

перегл€ду штатних норматив≥в дл€ заклад≥в, установ осв≥ти, соц≥ального захисту населенн€, охорони здоров'€, в €ких перебувають (навчаютьс€) д≥ти з ≥нвал≥дн≥стю, особи з ≥нвал≥дн≥стю, з метою забезпеченн€ врахуванн€ потреб таких ос≥б;

спри€нн€ взаЇмод≥њ орган≥в виконавчоњ влади з ”повноваженим ѕрезидента ”крањни з прав людей з ≥нвал≥дн≥стю з питань забезпеченн€ додержанн€ прав ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

удосконаленн€ пор€дку наданн€ особам з ≥нвал≥дн≥стю пристосованого житла, передбачивши, зокрема, механ≥зм зам≥ни житла в раз≥ його нев≥дпов≥дност≥ вимогам безперешкодного доступу та неможливост≥ пристосуванн€ до потреб ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

8) забезпечити:

перегл€д ≥з залученн€м громадських обТЇднань, €к≥ оп≥куютьс€ питанн€ми ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, перел≥к≥в захворювань, за на€вност≥ €ких особу не може бути допущено до керуванн€ транспортними засобами та донорства, з метою усуненн€ надм≥рних протипоказань дл€ ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

затвердженн€ сан≥тарного регламенту дл€ психоневролог≥чних ≥нтернат≥в, дит€чих будинк≥в-≥нтернат≥в, будинк≥в-≥нтернат≥в дл€ громад€н похилого в≥ку та ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

орган≥зац≥ю вињзних зас≥дань медико-соц≥альних експертних ком≥с≥й ≥ л≥карсько-консультативних ком≥с≥й заклад≥в охорони здоровТ€ до ≥нтернатних установ, в €ких перебувають особи з ≥нвал≥дн≥стю, д≥ти з ≥нвал≥дн≥стю, з метою розробленн€ та коригуванн€ ≥ндив≥дуальних програм реаб≥л≥тац≥њ, а також контроль за њх реал≥зац≥Їю;

актуал≥зац≥ю стандарт≥в наданн€ соц≥альних послуг щодо навчанн€ ор≥Їнтуванню у простор≥ та супроводу на робочому м≥сц≥ ос≥б з порушенн€м зору, зд≥йсненн€ стац≥онарного догл€ду за особами з≥ ст≥йкими псих≥чними та/або ≥нтелектуальними порушенн€ми;

встановленн€ Їдиних техн≥чних вимог та правил застосуванн€ на транспорт≥ загального користуванн€ пристроњв дл€ зовн≥шнього звукового ≥нформуванн€ пасажир≥в ≥з порушенн€м зору про номер ≥ к≥нцеву зупинку маршруту, а також звукових та в≥зуальних (текстових) систем у салон≥ транспортних засоб≥в дл€ ≥нформуванн€ пасажир≥в ≥з порушенн€м зору та слуху про зупинки;

встановленн€ Їдиних техн≥чних вимог та правил застосуванн€ пристроњв дл€ звукового ≥ тактильного дублюванн€ сигнал≥в св≥тлофор≥в;

в≥днесенн€ до п≥шоход≥в ос≥б, €к≥ перетинають проњзну частину автомоб≥льноњ дороги, вулиц≥ на ≥нвал≥дних кол€сках з двигуном з визначеною швидк≥стю;

реформуванн€ з урахуванн€м м≥жнародного досв≥ду до 2022 року психоневролог≥чних ≥нтернатних заклад≥в системи соц≥ального захисту;

реал≥зац≥ю в повному обс€з≥ заход≥в, передбачених ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 3 грудн€ 2015 року є 678 Ђѕро актив≥зац≥ю роботи щодо забезпеченн€ прав людей з ≥нвал≥дн≥стюї, спр€мованих на п≥дтримку ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, у тому числ≥ тих, €к≥ отримали ≥нвал≥дн≥сть унасл≥док пораненн€, контуз≥њ, кал≥цтва або захворюванн€, одержаних п≥д час безпосередньоњ участ≥ в антитерористичн≥й операц≥њ в ƒонецьк≥й ≥ Ћуганськ≥й област€х та в район≥ њњ проведенн€, а також внутр≥шньо перем≥щених ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

9) опрацювати ≥з залученн€м орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ питанн€ щодо наданн€ земельноњ д≥л€нки ¬сеукрањнському реаб≥л≥тац≥йно-в≥дновлювальному спортивному центру Ќац≥онального ком≥тету спорту ≥нвал≥д≥в ”крањни;

10) розгл€нути разом ≥з Ќац≥ональним банком ”крањни та за участю Ќац≥онального ком≥тету спорту ≥нвал≥д≥в ”крањни можлив≥сть виготовленн€ та випуску в об≥г у встановленому пор€дку памТ€тноњ монети, присв€ченоњ XV Ћ≥тн≥м ѕарал≥мп≥йським ≥грам у м≥ст≥ –≥о-де-∆анейро (‘едеративна –еспубл≥ка Ѕразил≥€).

3. ќбласним,  ињвськ≥й м≥ськ≥й державним адм≥н≥страц≥€м вжити за участю орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ заход≥в щодо:

наданн€ соц≥альних послуг, зокрема соц≥альних послуг денного догл€ду, догл€ду вдома та п≥дтриманого проживанн€, шл€хом соц≥ального замовленн€;

обовТ€зкового врахуванн€ потреб ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю та ≥нших маломоб≥льних груп населенн€ п≥д час буд≥вництва, реконструкц≥њ, реставрац≥њ, ремонту, кап≥тального ремонту обТЇкт≥в громадського та цив≥льного призначенн€, обТЇкт≥в благоустрою, дорожньо-транспортноњ ≥нфраструктури, а також закуп≥вл≥ транспортних засоб≥в загального користуванн€, зокрема шк≥льних автобус≥в, запровадженн€ включенн€ вимог щодо потреб ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю до тендерноњ документац≥њ та до договор≥в про закуп≥влю в≥дпов≥дних товар≥в, роб≥т ≥ послуг, договор≥в ≥з розробки проектноњ та ≥ншоњ документац≥њ;

вир≥шенн€ в установленому пор€дку питань щодо належного р≥вн€ ф≥нансового та кадрового забезпеченн€ д≥€льност≥ рег≥ональних центр≥в з ф≥зичноњ культури ≥ спорту ≥нвал≥д≥в Ђ≤нваспортї ≥ дит€чо-юнацьких спортивних шк≥л ≥нвал≥д≥в, €к≥ Ї в комунальн≥й власност≥.

4. Ќац≥ональному агентству ”крањни з питань державноњ служби запровадити зд≥йсненн€ щор≥чного анал≥зу виконанн€ рекомендац≥й про включенн€ тематичних зан€ть ≥з вивченн€ положень  онвенц≥њ про права ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю до зм≥сту профес≥йних програм п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в ≥ посадових ос≥б м≥сцевого самовр€дуванн€, а також включенн€, з урахуванн€м специф≥ки функц≥ональних повноважень в≥дпов≥дних державних орган≥в та њх структурних п≥дрозд≥л≥в, питань щодо знанн€ положень зазначеноњ  онвенц≥њ до перел≥ку питань дл€ перев≥рки знанн€ законодавства п≥д час проведенн€ конкурсу на зайн€тт€ вакантних посад державноњ служби.

5. Ќац≥ональн≥й академ≥њ державного управл≥нн€ при ѕрезидентов≥ ”крањни проводити щор≥чний анал≥з виконанн€ ƒн≥пропетровським, Ћьв≥вським, ќдеським та ’арк≥вським рег≥ональними ≥нститутами державного управл≥нн€ навчальних програм, у тому числ≥ профес≥йних програм п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в ≥ посадових ос≥б м≥сцевого самовр€дуванн€, в частин≥ вивченн€ положень  онвенц≥њ про права ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, та на€вност≥ необх≥дних навчально-методичних матер≥ал≥в.

6. «апропонувати органам м≥сцевого самовр€дуванн€ забезпечити вир≥шенн€ в установленому пор€дку питань щодо:

облаштуванн€ буд≥вель ≥ прим≥щень навчальних заклад≥в, €к≥ перебувають у комунальн≥й власност≥ в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади та в €ких проводитиметьс€ зовн≥шнЇ незалежне оц≥нюванн€, з урахуванн€м потреб ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю;

доступу користувач≥в з вадами зору та слуху до ≥нформац≥њ, €ка розм≥щуЇтьс€ на оф≥ц≥йних веб-сайтах орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ та веб-сайтах п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, що належать до сфери њх управл≥нн€;

орган≥зац≥њ веденн€ обл≥ку ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, €к≥ потребують забезпеченн€ виробами медичного призначенн€, та пол≥пшенн€ забезпеченн€ цих ос≥б такими виробами;

зд≥йсненн€ не менш одного разу на п≥вр≥чч€ за участю представник≥в громадських обТЇднань, €к≥ оп≥куютьс€ питанн€ми ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, правозахисник≥в ≥ незалежних експерт≥в мон≥торингу умов проживанн€ ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю в ≥нтернатних установах та в раз≥ ви€вленн€ порушень вживати в≥дпов≥дних заход≥в реагуванн€.

7. «апропонувати Ќац≥ональному банку ”крањни опрацювати в установленому пор€дку за участю громадських обТЇднань, €к≥ оп≥куютьс€ питанн€ми ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, питанн€ щодо вдосконаленн€ законодавства в частин≥ доступу ос≥б з порушенн€ми зору та слуху до банк≥вських послуг, зокрема до послуг серв≥сних служб банк≥в.

8. «апропонувати ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ ”крањни зд≥йснити анал≥з ситуац≥њ щодо можливост≥ реал≥зац≥њ виборц€ми, €к≥ Ї особами з ≥нвал≥дн≥стю,† свого права голосу на виборах ≥ референдумах, зокрема, ураховуючи результати впровадженн€ в ѕолтавськ≥й област≥ п≥лотного проекту-досл≥дженн€ Ђќц≥нюванн€ доступност≥ виборчих д≥льниць дл€ виборц≥в з ≥нвал≥дн≥стюї, та п≥дготувати в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ.

9. «апропонувати ¬ерховному —уду узагальнити практику розгл€ду судами справ, повТ€заних ≥з порушенн€м законодавства з питань захисту прав ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, в тому числ≥  онвенц≥њ про права ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю, та за результатами п≥дготувати рекомендац≥њ щодо однакового застосуванн€ судами норм зазначеного законодавства при вир≥шенн≥ таких справ.

10. ƒержавному ком≥тету телебаченн€ ≥ рад≥омовленн€ ”крањни забезпечувати в установленому пор€дку широке висв≥тленн€ заход≥в щодо додержанн€ прав ≥ свобод ос≥б з ≥нвал≥дн≥стю.

11. ÷ей ”каз набираЇ чинност≥ з дн€ його опубл≥куванн€.

ѕрезидент ”крањни ѕ.ѕќ–ќЎ≈Ќ ќ
13 грудн€ 2016 року
јдм≥н≥страц≥€ ѕрезидента ”крањни


             

¬ерс≥€ дл€ друку
 « ѕопередн€ статт€  |  Ќаступна статт€ »
ќстанн≥ надходженн€
09.10.2017 16:33
Ќавчально-реаб≥л≥тац≥йний ÷ентр Ђƒжерелої орган≥зував фотопроект дл€ своњх вихованц≥в
27.09.2017 16:45
Ќац≥ональна парал≥мп≥йська зб≥рна команда з футболу Ц чемп≥они св≥ту!
19.06.2017 16:36
ЅоЇць ј“ќ зводить центр реаб≥л≥тац≥њ дл€ д≥тей з ƒ÷ѕ
02.06.2017 16:15
’лопець ≥з ƒ÷ѕ на спец≥альному в≥зку п≥дкорив √оверлу
25.05.2017 13:38
¬ ”жгород≥ пройде ун≥кальний сем≥нар дл€ д≥ток з ƒ÷ѕ
12.05.2017 13:29
” ћиколањв≥ 16-р≥чний юнак Ќ≥к≥та з ƒ÷ѕ вз€в участь у нап≥вмарафон≥
08.05.2017 13:19
"’удожниц€ з почутт€м гумору": €к украњнки з ƒ÷ѕ опанувала холст та пензель
ѕ≥дписка
 
© ћ≥жнародний благод≥йний фонд Ђ”крањна 3000ї, 2006-2016
© –озроблено New Age Lab, 2006
”краинский портјл